АдресДата протокола№ протоколаДокумент протокола
Гагарина д.419.06.2015г.
20.06.2015г.
03.08.2015г.
26.11.2015г.
12.01.2016г.
23.06.2016г.
23.01.2017г.
16.01.2018г.
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№1
№1
Протокол-№12015г
Протокол-№2
Протокол-№3
Протокол-№4
протокол 5 от 12.01.2016г.
протокол 6 от 23.06.2016г.
Протокол-№1-2017
протокол № 1 2018г
Крупской д.322.11.2015г.
13.01.2016г.
13.10.2016г.
25.01.2017г.
18.01.2018г
№1
№2
№3
№1
№1
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №1
протокол 2018г
Кукина д.14/4822.06.2015г.
23.06.2015г.
31.07.2015г.
01.12.2015г.
15.01.2016г.
12.04.2016г
22.06.2016г
29.01.2017г
19.01.2018г
№1
№2
№3
№3а
№4
№5
№6
№1
№1
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №3а
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №1
протокол 1 2018г Кукина 1448
Ленина д.174а17.06.2015г.
28.06.2015г.
05.08.2015г.
07.09.2015г.
20.11.2015г.
11.01.2016г.
29.01.2017г.
12.01.2018г
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№1
№1
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №1
протокол № 1 2018г
Свободы д.229.01.2015г.
14.09.2015г.
14.09.2015г.
14.09.2015г.
29.09.2015г.
26.10.2015г.
25.11.2015г.
25.11.2015г.
13.01.2016г.
24.05.2016г.
26.01.2017г
12.01.2018г
№2
№3
№4
№4а
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№1
№1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №4а
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9
Протокол №10
Протокол №1
протокол № 1 2018г
Свободы д.625.06.2015г.
26.06.2015г.
04.08.2015г.
20.11.2015г.
12.01.2015г.
25.01.2017г.
17.01.2018г
№1
№2
№3
№4
№5
№1
№1
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №1
Протокол 1 2018г
Урицкого д.6819.02.2015г.
24.05.2015г.
03.08.2015г.
21.11.2015г
11.01.2016г.
23.01.2017г.
15.01.2018г
№1
№2
№3
№4
№5
№1
№1
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №1
протокол №1 2018г
Школьная д.4518.06.2015г.
19.06.2015г.
30.07.2015г.
28.10.2015г.
27.11.2015г.
27.11.2015г.
14.01.2016г.
26.05.2016г.
21.06.2016г.
26.01.2017г.
16.01.2018г
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№6а
№7
№8
№1
№2
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №6а
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №1
потокол №2 2018г
Свободы д.5а05.02.2018г№1протокол №1
Советская 4929 01 2021№ 1протокол советская д.49 тариф на 2021